News

28/04/2017

Duurzaam geproduceerd hout: meer dan alleen FSC®

Persreactie Fedustria

Het VRT-journaal van 24 april 2017 bracht een item over duurzaam hout. Dit bleek, via het WWF, een regelrechte reclame te zijn voor het gebruik van FSC-gecertificeerd hout. Fedustria vond het dan ook nuttig de volgende reactie over te maken aan de redactie van het VRT-journaal.

“Duurzaam geproduceerd hout: meer dan alleen FSC®

Fedustria verwelkomt de aandacht geschonken door WWF aan duurzaam geproduceerd hout. Het betreurt echter dat enkel wordt gepleit voor het gebruik van hout met FSC®-label en wijst er op, dat er ook andere keurmerken bestaan die de duurzame oorsprong van hout garanderen, zoals bv. het PEFC-label.  Overigens betekent het niet, dat hout zonder certificaat niet duurzaam is geproduceerd. Het certificaat biedt wel een bijkomende zekerheid.

Op basis van de Europese houtverordening dienen alle hout en houtproducten die op de Europese markt worden gebracht ook van legale oorsprong te zijn, waarmee wordt bedoeld dat het hout dient te zijn geproduceerd en geoogst met inachtname van de wetgeving in het land van oorsprong.

Houtinvoerders dienen de nodige maatregelen te treffen om de wettelijkheid van het ingevoerde hout te controleren en te garanderen.”

Noot: gecertifi ceerde ha in België:

- FSC 23.259 ha

- PEFC 298.925 ha

info:  filip.dejaeger@fedustria.be, tel. 02 528 58 90